Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2010-07-19 Co ze zużytym sprzętem elektronicznym?

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zmieniona na początku 2009 r., nakłada konkretne obowiązki w zakresie gospodarowania tym sprzętem. Wszystkie urządzenia tego typu wprowadzone do obiegu muszą być odpowiednio oznaczone zaś zbierane osobno od  pozostałych odpadów.

Obowiązki firm

Firmy produkujące i sprzedające elektronikę powinny dołączyć informację o zakazie pozbywania się zużytych egzemplarzy razem z innymi odpadami, odpowiednio go oznakować i wyjaśnić znaczenie tego oznakowania. W obowiązkach producentów wprowadzających na rynek urządzenia RTV i AGD należy prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych. Działania te mają na celu poszerzenie świadomości konsumentów w zakresie postępowania ze starymi urządzeniami typu pralka, suszarka do włosów, lodówka itp. Przedsiębiorstwa mogą wykonać te obowiązki same lub zlecić to organizacji odzysku. Wybierając drugą opcję muszą przeznaczyć 5 proc. swoich przychodów na publiczną działalność edukacyjną.

Posiadacze zużytego sprzętu

Zużyty sprzęt elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych oraz firm można oddać: 

  • nieodpłatnie do sklepu handlującego elektroniką jeżeli dokonamy zakupu podobnego urządzenia,
  • do skupu złomu lub punktu napraw sprzętu elektronicznego,
  • zużyty sprzęt mogą też odebrać od nas spółki zajmujące się odbiorem i wywozem odpadów.

Firmy oddające zużyty sprzęt elektroniczny do punktu sprzedaży hurtowej lub detalicznej powinny pamiętać o wzięciu potwierdzenia odbioru za przekazane odpady.

Jakie są obowiązki skupów złomu i punktów napraw?

Przedsiębiorcy prowadzący skup złomu lub punkty napraw sprzętu elektronicznego mają obowiązek wpisania się do Rejestru Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Oprócz rejestracji muszą ewidencjować masę zebranych urządzeń. Co pół roku firmy muszą składać do GIOS sprawozdanie ze wszystkimi danymi. W dokumentach przedsiębiorcy muszą podać ile sprzętu zebrali, jakiego rodzaju oraz jaka stała ilość starych urządzeń została przekazana do zakładów przetwarzania. W przypadku braku rejestracji w GIOŚ grożą kary.

Umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z innymi odpadami, wyrzucenie go na śmietnik, pozostawienie pod blokiem, czy wywożenie do lasu jest zabronione. Za złamanie tego zakazu grozi kara grzywny.

tekst: Aneta Tabędzka, Redakcja EkoNews

Podstawa prawna:
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1495 ze zm.)


Fotogaleria:

Drukuj treść

Zobacz archiwum