Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2010-10-05 Zaproszenie dla szkół ponadgimnazjalnych

Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „Wspólna Ziemia” zaprasza szkoły średnie oraz zawodowe z obszaru Chojnic do udziału w projekcie „Mam prawo wiedzieć, Mam prawo decydować”.

Projekt zakłada edukację i aktywizację społeczności Chojnic w zakresie uspołeczniania procesu planowania przestrzennego. W tym celu zostanie przeprowadzony w chojnickich szkołach cykl prelekcji dotyczących możliwości udziału mieszkańców miasta w procesie planowania przestrzeni miejskiej oraz w procesie decyzyjnym dotyczącym poszczególnych inwestycji. Omówione zostaną takie narzędzia i strategie partycypacji społecznej jak miejscowy plan lub studium zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju miasta/gminy/województwa, konsultacje społeczne, udział obywateli i organizacji pozarządowych w postępowaniu administracyjnym itp. Prelekcje, połączone z dyskusją i ćwiczeniami, odbywać się będą w szkołach, które przystąpią do projektu. Każda prelekcja trwać będzie godzinę lekcyjną i adresowana będzie do uczniów jednej klasy. Udział uczniów i szkoły w projekcie jest bezpłatny. Zajęcia realizowane będą w okresie od połowy października do połowy grudnia. Chęć przystąpienia do projektu oraz proponowane terminy prelekcji należy zgłaszać drogą mailową pisząc na adres: info@wspolnaziemia.org lub telefonicznie: 660040248.

Edukacja i stymulacja społeczeństwa Chojnic w zakresie udziału w procesach planowania przestrzennego wydaje się uzasadniona w obliczu bardzo dynamicznego przekształcania się miasta oraz licznie realizowanych inwestycji, które często drastycznie zmieniają dotychczasowy wygląd i przeznaczenie dotychczas istniejących i funkcjonujących obiektów. Nabyta przez mieszkańców wiedza i większe uspołecznienie planowania przestrzennego wpłynie korzystnie na rozwój miasta i jakość życia jego mieszkańców.

Projekt „Mam prawo wiedzieć, Mam prawo decydować” dofinansowany został przez holenderską fundację Stichting Kienkeurig z partnerskiego miasta Waalwijk w ramach realizacji konkursu „Projekt Chojnice 2010”. Współorganizatorem konkursu był Urząd Miejski w Chojnicach, zaś patronat medialny nad nim objęła „Gazeta Pomorska”.


Fotogaleria:

Drukuj treść

Zobacz archiwum