Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2011-05-25 Ocieplają blok, kruszą rakotwórczy azbest

Firma ocieplająca spółdzielczy blok przy ul. Książąt Pomorskich w Chojnicach przed nałożeniem styropianu zrywa i kruszy rakotwórczy azbest. Połamane azbestowe płyty zalegają na foliowej płachcie pod budynkiem. Jest to ewidentne złamanie polskich i unijnych norm związanych z utylizacją tego szkodliwego produktu. Mikroskopijne pyłki pokruszonego azbestu po dostaniu się do płuc mogą powodować raka.

O zleconych i akceptowanych przez chojnicką Spółdzielnię Mieszkaniową praktykach poinformowany został Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chojnicach.

W 1998 roku zostało wydane rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. W tymże roku została zakończona produkcja falistych płyt azbestowych, a w marcu 1999 roku wprowadzono zakaz obrotu tymi płytami. W 2002 roku przyjęto też program usuwania wyrobów azbestowych w całej Polsce. Zgodnie z nim potrwa to jednak jeszcze przez najbliższe 30 lat, a może i dłużej. Każda gmina, starostwo lub powiat zostały zobowiązane rozporządzeniem Ministra Gospodarki do sporządzenia inwentaryzacji budynków zawierających materiały azbestopochodne wraz z oceną ich stanu technicznego, a tym samym oceną szacunkową czasu, w którym muszą zostać usunięte. Sprawozdania z tych inwentaryzacji muszą być co roku składane w województwach. W przypadku ujawnienia widocznych uszkodzeń powierzchni wyrobów zawierających azbest zarządca lub użytkownik powinien taki wyrób usunąć w pierwszej kolejności.

Dlaczego azbest jest niebezpieczny? Przeczytaj ULOTKĘ przygotowaną przez Państwową Inspekcją Pracy. Wyczerpujące informacje znajdziesz też TUTAJ.


Fotogaleria:
demontaż i utylizacja azbestowych elementów budynków wymaga specjalnych zabezpieczeń i uprawnień
demontaż i utylizacja azbestowych elementów budynków wymaga specjalnych zabezpieczeń i uprawnień / pracownicy bez żadnych zabezpieczeń i elementów ochrony osobistej
demontaż i utylizacja azbestowych elementów budynków wymaga specjalnych zabezpieczeń i uprawnień / pracownicy bez żadnych zabezpieczeń i elementów ochrony osobistej
demontaż i utylizacja azbestowych elementów budynków wymaga specjalnych zabezpieczeń i uprawnień / ocieplany blok przy ul. Książąt Pomorskich
demontaż i utylizacja azbestowych elementów budynków wymaga specjalnych zabezpieczeń i uprawnień / pokruszone azbestowe płyty
demontaż i utylizacja azbestowych elementów budynków wymaga specjalnych zabezpieczeń i uprawnień / pokruszone azbestowe płyty

Drukuj treść

Zobacz archiwum