Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2009-12-07 Elektrownia atomowa - podsumowanie debaty

W minioną sobotę (5.12) w auli Wydziału Zamiejscowego Sopockiej Szkoły Wyższej w Chojnicach odbyła się debata pt. "Elektrownia atomowa w województwie pomorskim - tak czy nie?". Wzięło w niej udział około 40 osób, w tym czworo zaproszonych gości, którzy swoimi krótkimi wystąpieniami poprzedzili dyskusję właściwą i przygotowali dla niej merytoryczne podłoże. Debatę otworzył burmistrz Chojnic, dr Arseniusz Finster, który powitał gości i publiczność.

Jako pierwszy przemawiał dr Tadeusz Żurek z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Posiłkując się prezentacją multimedialną przedstawił aktualną politykę energetyczną województwa pomorskiego, która zakłada także budowę elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Uzasadniał potrzebę budowy tego obiektu w województwie pomorskim przede wszystkim niekorzystnym bilansem energetycznym w naszym regionie, a co za tym idzie - potrzebą transferu energii z innych województw. Udowadniał, iż opieranie się tylko na odnawialnych źródłach energii jest niemożliwe, zaś tradycyjne elektrownie węglowe wiążą się z dużą emisją dwutlenku węgla. Jako kolejny przemawiał dr Andrzej Kassenberg z Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Zaprezentował on raport Instytutu pt. "Alternatywna polityka energetyczna Polski do roku 2030". Udowadniał, że budowa elektrowni jądrowej jest nieuzasadniona ekonomicznie. Jednocześnie silnie akcentował potrzebę oszczędzania energii i poprawy infrastruktury do jej przesyłu, w czym jednomyślny i zgodny był z przedmówcą, dr Żurkiem. Przekonywał też do inwestowania w odnawialne źródła energii przypominając, iż tych nieodnawialnych (w tym także uranu niezbędnego do produkcji paliwa jądrowego) jest coraz mniej a ich ceny wzrastają. Jako trzeci przemawiał Jarema Dubiel z Inicjatywy Antynuklearnej. Wskazywał on na przemilczane w obliczeniach ekonomicznych koszty społeczne budowy elektrowni jądrowych, m.in. koszty zanieczyszczenia środowiska (jako przykład podawał kopalnie odkrywkowe uranu), koszty leczenia ewentualnych chorób, koszty ubezpieczenia elektrowni jądrowej (który zawsze spada na państwo, czyli obywateli, ponieważ żadna komercyjna firma ubezpieczeniowa nie podejmuje się ubezpieczania elektrowni jądrowej jako obiektu wysokiego ryzyka). Dubiel przekonywał, że realne koszty budowy elektrowni jądrowej są dużo wyższe od oficjalnie podawanych, a ich znakomitą część zapłacą kolejne pokolenia. Zwrócił uwagę na fakt, iż koszt budowanej obecnie elektrowni jądrowej w Finlandii znacznie przekroczył koszty założone w budżecie dla tej inwestycji, przekroczone zostały także terminy oddania tego obiektu do użytku. Jako ostatni z zaproszonych gości głos zabrał dr Piotr Jaracz z Państwowej Agencji Atomistyki. Wyjaśnił on zebranym, iż rolą PAA jest nadzór i kontrola wszelkich inwestycji związanych z energią jądrową. Uspokajał, że opowieści o wykradaniu radioaktywnych beczek ze składowisk odpadów niebezpiecznych można włożyć między bajki. Przekonywał, że budowa elektrowni jądrowej to poważna inwestycja i nie ma mowy o wyborze technologii czy lokalizacji pod presją lobbingu producenta.

Po wystąpieniach zaproszonych gości rozpoczęła się dyskusja z udziałem zgromadzonej publiczności. Jako pierwsza swoje wątpliwości co do sposobu planowania inwestycji jaką jest elektrownia jądrowa zgłosiła pani dziekan Wydziału Zamiejscowego Sopockiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Teresa Gostkowska - Drzewicka. Przekonywała, iż najpierw należało przygotować wszelkie opracowania techniczne, później zaś - mając konkretne dane - podejmować decyzje polityczne. Dr Kassenberg w odpowiedzi na wątpliwości pani dziekan SSW odpowiedział, iż w przypadku budowy elektrowni wystarczą pewne ogólne założenia i dane, które później weryfikuje się w trakcie postępowania prac.

Debata nabierała dynamiki wraz z upływem czasu, jaki przeznaczony był na jej przeprowadzenie. Pomimo, iż spotkanie przedłużyło się o niemal godzinę, zestaw pytań do prelegentów nie został wyczerpany. Każda odpowiedź rodziła bowiem kolejne pytania i wątpiwości. Bez wątpienia publiczna dyskusja o problemach energetycznych w województwie pomorskim jest potrzebna. O tym czy potrzebujemy i chcemy elektrowni jądrowej - także. Pozostaje mieć nadzieję, że sobotnia debata znajdzie swoją kontynuację na łamach prasy, falach radiowych oraz w przestrzeni internetu.

Za współorganizację debaty dziękuję bardzo serdecznie władzom Sopockiej Szkoły Wyższej, które uznały nasze działania na rzecz kreowania społeczeństwa obywatelskiego za warte wsparcia. Dziękuję także tygodnikowi Czas Chojnic, Radiu Weekend oraz portalowi www.chojnice.pl za nagłośnienie wydarzenia oraz za objęcie go patronatem medialnym. Dziękuję także innym mediom za podjęcie tematu i informowanie o inicjatywie naszego stowarzyszenia. Szczególne podziękowania kieruję do sponsorów debaty, którymi byli: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze, firma R-net oraz firma Meguri.

Radosław Sawicki, SEK "Wspólna Ziemia"

foto ® Dariusz Kiedrowicz


Fotogaleria:
dr Tadeusz Żurek / Pomorski Urząd Marszałkowski
publiczność
dr Andrzej Kassenberg / Instytut na rzecz Ekorozwoju
dr Piotr Jaracz / Państwowa Agencja Atomistyki
Jarema Dubiel / Inicjatywa Antynuklearna
Pliki do pobrania:
prezentacja dr Żurka (12,648 kB)
prezentacja dr Kassenberga (1,598 kB)
prezentacja dr Jaracza (308 kB)
list marszałka Jana Kozłowskiego (296 kB)

Drukuj treść

Zobacz archiwum