Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2012-01-05 Więźniowie w służbie ochrony przyrody

Więźniowie odbywający wyroki na Pomorzu mogą pracować na rzecz ochrony parków krajobrazowych oraz przy utrzymaniu urządzeń melioracyjnych i przeciwpowodziowych.

Jest to możliwe dzięki porozumieniu, które 29 grudnia 2011 r. zostało podpisane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Województwo reprezentowali: marszałek Mieczysław Struk, dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Bożena Sikora oraz dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego Mariusz Nierebiński. Porozumienie podpisał także dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku - płk Jarosław Kardaś.

- Pomorskie jest drugim w Polsce województwem, po Mazowszu, które zainicjowało taką współpracę ze Służbą Więzienną - zaznacza marszałek Mieczysław Struk.

Dzięki umowie więźniowie, odbywający kary pozbawienia wolności w zakładach penitencjarnych okręgu gdańskiego, będą bezpłatnie wykonywać prace pomocnicze i porządkowe służące ochronie terenów parków krajobrazowych w naszym regionie. W zakres ich zajęć wejdzie także utrzymywanie urządzeń melioracyjnych i przeciwpowodziowych. Przy okazji będzie realizowany inny, niewymierny cel: kształtowanie postaw społecznych, edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej skazanych. To ważny element procesu resocjalizacji, ułatwiający osadzonym powrót do życia na wolności.

źródło: www.woj-pomorskie.pl


Fotogaleria:

Drukuj treść

Zobacz archiwum