Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2012-01-16 W Sejmie w sprawie parków narodowych

W miniony czwartek (12.01) odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. W obradach brało udział dwudziestu kilku posłów. Przypomnijmy: w minionym roku zebrano ponad 250 tysięcy podpisów popierających zmiany w ustawie, w wyniku których możliwe byłoby tworzenie nowych i powiększanie istniejących parków narodowych.

Przedstawicielem Ministerstwa Środowiska był Główny Konserwator Przyrody – Janusz Zaleski.

Na początku Krzysztof Worobiec, jako przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej dokonał obszernego przedstawienia projektu.

Następnie wystąpili przedstawiciele klubów parlamentarnych.

Arkadiusz Litwiński zapowiedział, że Platforma Obywatelska nadal popiera Inicjatywę. PO chce jednocześnie silnej pozycji Samorządów przy podejmowaniu decyzji o poszerzeniu dotychczas istniejących parków, bądź ustanawieniu nowych, choć pozycja ta nie powinna być tak silna jak obecnie. Jako przykład dobrych praktyk poseł Litwiński podał rozwiązania zastosowane w Szwecji.

Krytyczne stanowisko Prawa i Sprawiedliwości przedstawił poseł Jerzy Szmit. Stwierdził, że do zwiększenia liczby Parków wystarczy „dialog”. Jak to wyraził poseł „obywateli trzeba po prostu przekonać”. Zaproponował również referendum lokalne jako sposób na podejmowanie decyzji o zwiększeniu powierzchni Parku Narodowego na terenie danej gminy.

Klub parlamentarny Ruch Palikota bez zastrzeżeń poparł projekt zmiany ustawy.

Zastrzeżenia do obecnej formy projektu ustawy wyraziło Polskie Stronnictwo Ludowe. Według posła Marka Gosa z PSL obecnie istniejące prawo w zupełności wystarczy do zwiększania powierzchni Parków Narodowych w Polsce. Jako argument podał działalność Ministra Żelichowskiego. Poseł Gos stwierdził ponadto, że mamy dostatecznie dużo parków narodowych, więcej niż we Francji i w Niemczech.

Najciekawsze było przemówienie posła Eugeniusza Czykwina z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Poseł narzekał na bezrobocie w Powiecie Hajnowskim spowodowane jego zdaniem działalnością Białowieskiego Parku Narodowego i Ministerstwa Środowiska. Według posła przyczyną polonizacji mniejszości białoruskiej jest polityka ekologiczna. Jego zdaniem ekolodzy z Ministerstwa i organizacji pozarządowych ograniczają wycinkę lasu, w związku z czym nie ma pracy, ludność białoruska zmuszona jest do migracji i tym samym ulega polonizacji. Poseł nie zauważył jednak, że następuje wyludnianie się większości wschodnich powiatów, również tych na terenie których nie ma parków narodowych. Eugeniusz Czykwin narzekał również na „gnijące drewno” w Puszczy. Powinno być ono wykorzystane na cele opałowe dla mieszkańców, którzy zmuszeni są do palenia węglem.

Przedstawiciel Solidarnej Polski nie potrafił jednoznacznie ustosunkować się do projektu ustawy.

Wszystkie kluby zgodziły się na przekazanie projektu do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

źródło: Grzegorz Świerżewski, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot.

Więcej informacji o inicjatywie obywatelskiej dotyczącej parków narodowych i proponowanych zmian w ustawie o ochronie przyrody znajdziesz TUTAJ.


Fotogaleria:

Drukuj treść

Zobacz archiwum