Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2012-01-24 Pismo w związku z podziałem środków dla NGOs

W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie "Wspólna Ziemia" skierowało do Zarządu Powiatu Chojnickiego pismo, w którym krytykuje sposób przyznawania przez ten organ dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz wnioskuje o przedstawienie sposobu określania poszczególnych dotacji.

W piśmie, przekazanym także do wiadomości Rady Powiatu Chojnickiego, Marszałka Województwa Pomorskiego i Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, czytamy:

W związku z rozstrzygnięciem i ogłoszeniem przez Zarząd Starostwa Powiatowego w Chojnicach wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki na rok 2012, zwracam się z wnioskiem o szczegółowe wyjaśnienie przyjętych przez członków Zarządu kryteriów oceny poszczególnych wniosków i zasad przydzielania dotacji poszczególnym organizacjom. Zaprezentowane opinii publicznej wyniki konkursu budzą oburzenie i skłaniają do protestu w związku z nieuwzględnieniem przez Zarząd opinii Komisji Konkursowej oraz w związku z wyraźnym kontekstem politycznym przyjętego podziału środków.

Postanowienia Zarządu, przyjęte Uchwałą nr 207/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku, pokazują, że decyzje członków Zarządu daleko odbiegają od rekomendacji udzielonych przez Komisję Konkursową powołaną, by dokonać zaopiniowania wniosków. Wnioski i projekty organizacji, którym ciało to nadało wysoką punktację, zostały odrzucone przez Zarząd lub zmniejszono środki w stosunku do sumy rekomendowanej przez Komisję. Natomiast wnioski organizacji ocenianych najniżej przez Komisję Konkursową otrzymały od Zarządu wysokie dofinansowanie, w niektórych przypadkach dochodzące nawet do 100% wnioskowanej przez daną organizację kwoty. Co oburzające, najwyższe dofinansowanie, pomimo jednej z najniższych punktacji udzielonej przez Komisję Konkursowa, Zarząd Powiatu Chojnickiego przyznał organizacji, w której władzach na osiem osób aż sześć jest pracownikami chojnickiego Starostwa Powiatowego lub podległej mu jednostki administracyjnej, której dotyczy wniosek.

Praktyki stosowane przez Zarząd Powiatu Chojnickiego stoją w głębokiej sprzeczności z postanowieniami „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” przyjętego przez Radę Powiatu Chojnickiego.

Polecamy także komentarz Radosław Sawickiego do tegorocznego podziału środków dla organizacji pozarządowych w chojnickim Starostwie - kliknij tutaj.


Fotogaleria:

Drukuj treść

Zobacz archiwum