Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2012-01-24 Inicjatywa uchwałodawcza w Chojnicach?

Stowarzyszenie Projekt Chojnicka Samorządność wystąpiło do Rady Miejskiej w Chojnicach z wnioskiem o wprowadzenie do statutu miasta zapisu o prawnej możliwości zgłaszania tzw. inicjatywy uchwałodawczej.  W złożonym w poniedziałek (23.01) piśmie czytamy:

W imieniu Stowarzyszenia Projekt Chojnicka Samorządność zwracam się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Chojnicach o podjęcie prac zmierzających do wprowadzenia w Statucie Miasta Chojnice zapisów, które umożliwią mieszkańcom występowanie z tzw. obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.Równocześnie proszę o rozważenie, by np. wzorem Zduńskiej Woli, wprowadzić na stałe do porządku obrad Sesji Rady Miejskiej punktu wnioski obywatelskie. Taki zapis zawarty jest w aktach prawa miejscowego wspomnianego miasta. Proszę o umożliwienie nam zabrania głosu na najbliższej sesji celem wygłoszenia ustnie uzasadnienia niniejszego wniosku.

Pismo, w imieniu Stowarzyszenia, podpisał jego nowy przewodniczący Jacek Studziński. Inicjatywa uchwałodawcza pozwala obywatelom samodzielnie opracowywać projekty uchwał i zgłaszać je do dyskutowania i głosowania na sesjach Rady Miejskiej. Narzędzie takie, stosowane w coraz większej ilości samorządów, pozwala w sposób praktyczny na rozszerzanie zasięgu udziału społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji i jest dużym krokiem w stronę demokracji uczestniczącej. Stowarzyszenie "Wspólna Ziemia" w pełni popiera pomysł i liczy na pozytywny odzew ze strony radnych miejskich na tę cenną inicjatywę.


Fotogaleria:

Drukuj treść

Zobacz archiwum