Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2009-12-17 Zamknięto drzwi do Kopenhagi

Dostęp organizacji pozarządowych na negocjacje klimatyczne w Kopenhadze jest coraz bardziej ograniczany. W piątek, ostatniego dnia negocjacji, na teren konferencji wpuszczonych zostanie zaledwie 90 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego - zapowiedział sekretarz generalny ONZ. Oznacza to, że znacznie trudniej będzie organizacjom monitorować, co dzieje się w grupach roboczych, prowadzić lobbing i wymieniać się informacjami.

Najpierw Sekretarz Generalny Konwencji Klimatycznej ONZ Ivo de Boer ogłosił, że ze względu na przyjazd światowych przywódców i związane z tym obawy o bezpieczeństwo w czwartek, na Konferencję Klimatyczną zostanie wpuszczonych tylko 1000 osób. Sprzeciw wywołało jednak dopiero zapowiedziane na piątek ograniczenie tej liczby do zaledwie 90 osób. Oznacza to, że na konferencję tego dnia nie zostanie wpuszczonych 25 000 osób z organizacji pozarządowych.

Wynika to przede wszystkim z tego, że całe centrum zostanie zajęte przez świty polityków, którzy przyjadą na ostatnie dni konferencji. W najliczniejszych delegacjach jest nawet po kilkaset osób. Zdaniem Koalicji Klimatycznej stoi to w jawnej sprzeczności z zasadą jawności i równego dostępu do ustaleń.

Zdaniem Koalicji Klimatycznej ustalając tak drastyczne limity, Sekretariat łamie prawo do przejrzystego i demokratycznego procesu negocjacji. Organizacje pozarządowe są jednym z najważniejszych elementów kontroli obywatelskiej. Dzięki monitorowaniu działań podejmowanych przez państwa, mogą informować społeczeństwo o nieprawidłowościach oraz dostarczać władzom rekomendacji w kwestii rozwiązań problemów. Ich brak ostatniego, kluczowego dnia negocjacji oznacza, że najważniejsze decyzje zapadną za zamkniętymi drzwiami.

Oburzenie budzi zwłaszcza fakt, że ograniczenia te zostały wprowadzone przez ONZ, które jest najważniejszym strażnikiem ochrony podstawowych praw i wolności na świecie. Ponadto, ze względu na fakt, że Dania ma najbardziej rozwinięty sektor organizacji pozarządowych (90% obywateli zrzeszonych w NGO-sach), wprowadzanie ich właśnie w tym kraju wydaje się jeszcze bardziej nie na miejscu.

Źródło: www.wwf.pl


Drukuj treść

Zobacz archiwum