Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2013-01-07 Czy burmistrz przekroczył swoje uprawnienia?

Czy burmistrz Chojnic, Arseniusz Finster, przeznaczył na tegoroczne stypendia dla sportowców więcej pieniędzy niż przewiduje projekt budżetu miasta na rok 2013? Wszystko wskazuje na to, że tak.

Zgodnie z informacją podaną na stronie Urzędu Miejskiego w Chojnicach w dniu 2.01.2013 r. (zakładka Organizacje pozarządowe / Stypendia sportowe) w tym roku przeznaczono na stypendia dla zawodników chojnickich klubów kwotę 335.990,00 zł. To o 23.490,00 zł więcej niż przewiduje na ten cel prowizorium budżetowe dla miasta Chojnice. W dokumencie tym zapisano: "W planie wydatków uwzględniono środki na wypłatę stypendiów dla zawodników w wysokości 312.500,00 zł." (str. 57). Kwota 312.500,00 zł pojawia się także w tabeli budżetu, w dziale "Zadania w zakresie kultury fizycznej" (str. 22). Widnieje tam przy haśle "Stypendia różne".

Rada Miejska nie przyjęła jeszcze budżetu na rok 2013. Jednak do momentu jego uchwalenia podstawą gospodarki finansowej miasta jest przekazany w listopadzie 2012 przez burmistrza na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej projekt uchwały budżetowe, czyli prowizorium.

Fotogaleria:

Drukuj treść

Zobacz archiwum