Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2009-12-23 Grzegorz Wagner nie żyje

Wczoraj (22.12) w wypadku samochodowym zginął Grzegorz Wagner, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Od wielu lat był on konsekwentnym obrońcą przyrody Mazur i nieustępliwym propagatorem idei powołania Mazurskiego Parku Narodowego. Funkcję dyrektora MPK objął w roku 1998. W latach 1990-93 wspólnie z Jerzym Kruszelnickim przygotował dokumentację niezbędną do utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego. Dokumentacja do wniosku o utworzenie MPN została sporządzona i uzasadniona naukowo w dwóch wersjach. Pomimo ogromnego zaangażowania dyrektora i pracowników Mazurskiego Parku Krajobrazowego utworzenie parku narodowego na Mazurach jest nadal sprawą otwartą.

Grzegorz Wagner był osobą cechującą się wysoką kulturą osobistą i niezachwianą konsekwencją w działaniu dla przyrody. Był lubianym szefem i współpracownikiem. Cieszył się nieposzlakowaną opinią i szacunkiem lokalnej społeczności, pomimo tego, iż często bronił niepopularnych poglądów. Przez lata stawiał skuteczny opór biznesowym i samorządowym pomysłom na zabudowanie i zniszczenie przyrody Mazur. Na forum publicznym potrafił nazywać rzeczy po imieniu, tak jak w poniższym fragmencie wywiadu udzielonego kilka lat temu lokalnemu tygodnikowi z Piecek:

- Kontakty z Nadleśnictwem Maskulińskim należały do najlepiej układających się wśród innych Nadleśnictw. Wynikało to ze zrozumienia celów ochronnych Parku Krajobrazowego, który miał być już wcześniej w części przekształcony w Mazurski Park Narodowy. Po odłożeniu realizacji tego projektu, wskutek zabiegów samorządu gminy Piecki i Nadleśnictwa Strzałowo, zaczęły brać górę w działaniach interesy prywatne ludzi pracujących w Lasach Państwowych.

Ideę ochrony przyrody tłumaczył w sposób jasny i czytelny, wskazując na konkretną wizję rozwoju Mazur:

- Ogólnie odbiór wszelkich działań związanych z ochroną przyrody i krajobrazu jest traktowany przez część radnych jako opóźnianie rozwoju cywilizacyjno-kulturowego i utrzymywanie bezrobocia. Nie dążymy do stagnacji obszaru Parku, gminy czy wsi, ale istnienie jego świadczy o nieprzeciętnych walorach tego terenu, co może procentować w inny sposób w rozwoju gospodarczym i społecznym w zgodności z naturą i kulturą, zapobiegający degradacji środowiska naturalnego i kulturowego na rzecz utrzymania różnorodności biologicznej. Jest to tzw. rozwój gospodarczy zgodny z modelem ekorozwoju, który obowiązuje na wszystkich obszarach objętych ochroną prawną.

Tragiczna śmierć Grzegorza Wagnera zaskoczyła jego rodzinę i przyjaciół. Przyroda Mazur utraciła jednego ze swych najwybitniejszych obrońców i strażników.

 

foto © Waldemar Bzura


Fotogaleria:
po lewej Grzegorz Wagner podczas wernisażu wystawy malarstwa Wandy Sawickiej pt. Mazurska Noc w muzeum Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Krutyń, lipiec 2009

Drukuj treść

Zobacz archiwum