Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2013-06-21 Panie starosto, obudź się!

W związku z doniesieniami medialnymi o rażących nieprawidłowościach w eksploatacji chojnickiej spalarni odpadów medycznych oraz wobec lekceważącej bierności ze strony władz powiatowych, w dniu dzisiejszym wystosowaliśmy do starosty chojnickiego Stanisława Skai pismo, którego treść publikujemy poniżej:

Szanowny Panie,

W związku z szokującymi doniesieniami medialnymi o nieprawidłowościach w użytkowaniu spalarni odpadów medycznych przy chojnickim szpitalu przez dzierżawcę - firmę EMKA z Żyrardowa - oraz w związku z danymi dotyczącymi niewłaściwej eksploatacji tego obiektu zawartymi w dokumentacji pokontrolnej przekazanej Panu przez WIOŚ w Gdańsku, zwracamy się z żądaniem natychmiastowego zerwania umowy z firmą EMKA i przywrócenia bezpiecznego dla zdrowia i życia mieszkańców Chojnic eksploatowania spalarni. W świetle ujawnionych danych obecnie w chojnickiej spalarni spalana jest zdecydowanie zbyt duża ilość odpadów lub też Chojnice stanowią tylko miejsce niekontrolowanego przeładunku odpadów medycznych z różnych stron Polski. Pierwsza ewentualność skutkować może zbyt dużymi emisjami toksycznych spalin do atmosfery, druga zaś stwarza zagrożenie epidemiologiczne.

Pańska niefrasobliwość zaprezentowana w wypowiedzi dla programu TVN 24 jest szokująca. W obliczu realnego zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców Chojnic i regionu Pan mówi o potencjalnych stratach wynikających z zerwania umowy z firmą EMKA. Przejawem skrajnej nieodpowiedzialności jest także utajnienie przez Pana raportu WIOŚ o przekroczeniu norm spalania w chojnickiej spalarni. Pomimo otrzymania go w grudniu 2012 roku przez trzy miesiące nie podjął Pan żadnych działań w celu wyjaśnienia sprawy i zapewnienia rozwiązań gwarantujących prawidłowe, bezpieczne dla mieszkańców i przyrody użytkowanie spalarni.

Żądamy natychmiastowych i zdecydowanych działań. Zapowiadamy, iż w przypadku dalszego bagatelizowania przez Pana i Zarząd Powiatu Chojnickiego nieprawidłowości w eksploatacji chojnickiej spalarni, Stowarzyszenie „Wspólna Ziemia” podejmie radykalne kroki w celu powstrzymania trwającego procederu.
 
Radosław Sawicki, prezes

Więcej informacji na temat eksploatacji chojnickiej spalarni znajduje się na portalu chojnice24.pl: tutaj, tutaj oraz tutaj. Także "Wspólna Ziemia" poruszała już niejednokrotnie ten temat na swojej stronie internetowej, m.in. tutaj.


Fotogaleria:

Drukuj treść

Zobacz archiwum