Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2013-09-05 Kaszubska Marszruta, test rowerzystów

W minioną sobotę (31.08) odbyła się wycieczka rowerowa szlakiem Kaszubskiej Marszruty wokół Jeziora Charzykowskiego. Jej uczestnicy krytycznym okiem ocenili poszczególne fragmenty inwestycji, dokumentując źle zaplanowane bądź też niewłaściwie wykonane fragmenty trasy.

Kaszubska Marszruta, czyli sieć szlaków rowerowych powiatu chojnickiego, to oczko w głowie lokalnych samorządowców. Po oddaniu do użytku - z dużym opóźnieniem względem harmonogramu - fragmentu szlaku pomiędzy Charzykowami a Chocińskim Młynem, władze gminy i powiatu zorganizowały testowy przejazd, po którym radośnie ogłosiły, że Kaszubska Marszruta jest sukcesem (relacje medialne tutaj i tutaj).

Nie sposób zaprzeczyć, że nowe szlaki rowerowe zwiększają bezpieczeństwo rowerzystów oraz, że stanowią stymulujący dla lokalnej turystyki bodziec. Jednak Kaszubska Marszruta nie jest pozbawiona wad, nad których eliminacją inwestorzy (lokalne samorządy) powinni czym prędzej pomyśleć. Podczas zorganizowanej w minioną sobotę wycieczki udokumentowaliśmy kilka źle wykonanych fragmentów szlaku, które wykonawca powinien poprawić, a także błędy planistyczne, których korektą zająć powinni się inwestorzy. Swoje obserwacje i uwagi zamieszczamy poniżej:

1) Nawierzchnia rowerowego szlaku Kaszubska Marszruta na odcinku od Charzyków do Chcińskiego Młyna wykonany jest z szutru. Zgodnie z wytycznymi inwestora nawierzchnia ta powinna być twarda, odpowiednio zagęszczona i gładka. Ma to zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa i komfortu jazdy rowerzystów. Niestety, w kilku miejscach - co pokazujemy na zdjęciach - trasa jest piaszczysta (fot. 9, 10 i 11), kamienista (fot. 7, 8, 14, 15 i 16) bądź też wymyta przez wodę (fot. 21 i 22).

2) Skrzyżowanie szlaku rowerowego z szosą w miejscowości Stary Młyn stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa rowerzystów, ponieważ znajduje się zbyt blisko zakrętu na szosie biegnącej od Charzyków (fot. 5 i 6). Zagrożenie to jest szczególnie duże w przypadku zorganizowanych grup rowerzystów, którzy kolumną przekraczają skrzyżowanie. Mogą oni stać się ofiarami rozpędzonych aut jadących od Charzyków w kierunku Funki.

3) Kolejnym niebezpiecznym miejscem jest stromy zjazd na parking w bezpośrednim sąsiedztwie ujścia Strugi Siedmiu Jezior do Jeziora Charzykowskiego. Zjeżdżając Kaszubską Marszrutą na parking od strony Bachorza (fot. 12) rowerzysta może łatwo stracić równowagę, gdy nagle szlak zamienia się w nieutwardzone żwirowisko (fot. 14, 15 i 16). Dodatkowe niebezpieczeństwo dla rozpędzonych rowerzystów stanowi drewniana balustrada na wylocie ze szlaku (fot. 13) oraz nierówne podłoże (szczególnie wystające krawężniki) w miejscu łączenia szutru z asfaltem (fot 17 i 18).

4) Najniebezpieczniejszym fragmentem Kaszubskiej Marszruty na trasie Charzykowy - Chociński Młyn jest okolica mostu na ujściu Strugi Siedmiu Jezior do Jeziora Charzykowskiego. Szlak rowerowy kończy się przed mostem po lewej stronie szosy (fot. 19) , zaś jego kontynuacja zaczyna się około  50 metrów dalej po prawej stronie szosy (fot. 20). Rowerzyści jadący od strony Charzyków zmuszeni są przeciąć szosę w poprzek i następnie jechać nią aż do wjazdu na dalszy ciąg Kaszubskiej Marszruty. Na potrącenie przez auta nadjeżdżające zza zakrętu od strony Chrzyków są tu narażone szczegónie kolumny rowerzystów, których w sezonie letnim spotyka się w tym miejscu bardzo dużo.

5) Zarówno w Charzykowach jak i w Małych Swornegaciach (a także w mniejszym stopniu w Bachorzu i Chocińskim Młynie) rowerzyści mogą czuć się zdezorientowani próbując zgodnie z oznakowaniami korzystać ze szlaku rowerowego. Ze względu na brak w tych wsiach odrębnych chodników dla pieszych (fot. 3, 23, 25, 26, 27 i 28), szlak rowerowy bywa wykorzystywany przez piechurów lub też - ze względu na ograniczoną przestrzeń - zarówno chodnik jak i szlak rowerowy mają karykaturalnie małe wymiary (fot. 4). W Małych Swornegaciach szlak rowerowy służy także jako przystanek autobusów MZK (fot. 24). Utrudnienie dla rowerzystów powoduje także nienależyte utrzymanie szlaku rowerowego w Małych Swornegaciach (fot. 28 i 31).

6) W Chocińskim Młynie usytuowane są znaki zakazu poruszania się rowerami na jezdni (fot. 34 i 35). Domyślać się można, że intencją stawiających te znaki było skierowanie całego ruchu rowerowego na znajdujący się tuż przy jezdni szlak rowerowy Kaszubskiej Marszruty. Jednak wobec niedoskonałej jakości szutrowych ścieżek oraz wobec konieczności dzielenia się trasą z pieszymi (fot. 36), nie można oczekiwać, że rowerzyści korzystający na przykład z rowerów szosowych (o bardzo wąskich oponach, rozwijający duże prędkości) lub też ciągnący wózek z dzieckiem, będą jeździć Kaszubską Marszrutą. Zakaz poruszania się rowerów na szosie w Chocińskim Młynie jest nieuzasadniony.

Żółty szlak Kaszubskiej Marszruty z Chocińskiego Młyna biegnie dalej bardzo przyzwoitą asfaltową drogą aż do Kopernicy (fot. 37, 38 i 39). Jest to chyba najprzyjemniejszy, najbardziej komfortowy fragment trasy. Ruch samochodowy jest tam bardzo mały, za to nawierzchnia drogi bardzo dobra. Z Kopernicy szlak prowadzi żużlówką (fot. 40), która później zamienia się w piaszczystą leśną dróżkę (fot. 41). Niektóre fragmenty są trudne do przejechania. Ten odcinek nadaje się raczej dla posiadczy rowerów turystycznych, na pewno nie dla szosowców. Za Wolnością trasa staje się ekstremalna, gdy nagle oznakowanie kieruje nas na łąkę (fot. 43). Ostatni odcinek do Charzyków jest najbardziej wyboisty, na szczęście jest on krótki.

W wycieczce wzięło udział dziewięć osób o różnych doświadczeniach i oczekiwaniach wobec tras rowerowych. Zawarte w tekście uwagi na temat Kaszubskiej Marszruty stanowią wypadkową tych doświadczeń i oczekiwań. Mamy nadzieję, że nasze sprawozdanie zostanie przeczytane przez osoby koordynujące i nadzorujące budowę tras rowerowych w powiecie chojnickim oraz że zostaniemy zaproszeni - jako najbardziej zainteresowani efektem końcowym - do konsultowania kolejnych planowanych odcinków Kaszubskiej Marszruty.


Fotogaleria:
Na mapach Kaszubska Marszruta prezentuje się znakomicie...
Charzykowy; nieco denerwujące jest, że kolory nawierzchni szlaku rowerowego i chodnika dla pieszych ustalono na odwrót niż w pobliskich Chojnicach
Charzykowy; w tym miejscu nie ma chodnika dla pieszych, jest tylko szlak rowerowy (tu jego nawierzchnia zmienia kolor i jest już czerwona)...
Charzykowy; skrajne przewężenie na zakręcie (strefa pieszego iście symboliczna, jak tu spacerować?)
Stary Młyn; niebezpieczne przeprowadzenie szlaku rowerowego przez jezdnię (tuż za zakrętem od strony Charzyków)
Stary Młyn; zza tego zakrętu auta często bardzo szybko nadjeżdzają, prosto na skrzyżowanie ze szlakiem rowerowym
Wylot ze Starego Młyna na Funkę; czy to jest utwardzona szutrowa nawierzchnia?!? Raczej nie...
Wylot ze Starego Młyna na Funkę; czy to jest utwardzona szutrowa nawierzchnia?!? Raczej nie...
Wylot z Bachorza na Chociński Młyn; czy to jest utwardzona szutrowa nawierzchnia?!? Raczej nie...
Wylot z Bachorza na Chociński Młyn; czy to jest utwardzona szutrowa nawierzchnia?!? Raczej nie...
Wylot z Bachorza na Chociński Młyn; czy to jest utwardzona szutrowa nawierzchnia?!? Raczej nie...
Zjazd na parking przy ujściu Strugi Siedmiu Jezior; duży kąt nachylenia zjazdu + nieutwardzona nawierzchnia + niebezpieczna barierka vis a vis zjazdu
Zjazd na parking przy ujściu Strugi Siedmiu Jezior; chwila nieuwagi lub kiepskie hamulce i można zatrzymać się na tych barierkach...
Zjazd na parking przy ujściu Strugi Siedmiu Jezior; jak to możliwe, że taka fuszerka została odebrana i zaakceptowana przez inwestora?!?
Zjazd na parking przy ujściu Strugi Siedmiu Jezior; jak to możliwe, że taka fuszerka została odebrana i zaakceptowana przez inwestora?!?
Zjazd na parking przy ujściu Strugi Siedmiu Jezior; jak to możliwe, że taka fuszerka została odebrana i zaakceptowana przez inwestora?!?
Zjazd na parking przy ujściu Strugi Siedmiu Jezior; połączenie piaskowej nawierzchni z asfaltem grozi wywrotką lub nawet przecięciem opon...
Zjazd na parking przy ujściu Strugi Siedmiu Jezior; połączenie piaskowej nawierzchni z asfaltem grozi wywrotką lub nawet przecięciem opon...
Ujście Strugi Siedmiu Jezior; najniebezpieczniejsze miejsce na szlaku Kaszubskiej Marszruty
Przy ujściu Strugi Siedmiu Jezior szlak rowerowy urywa się na kilkadziesiąt metrów, po czym wraca po przeciwnej stronie jezdni
Kilkadziesiąt metrów za ujściem Strugi Siedmiu Jezior w stronę Małych Swornegaci
Odsłonięte krawężniki grożą wywrotką lub pociąciem opon
Małe Swornegacie; tam Kaszubska Marszruta przypomina pociętego węża - wije się z lewej na prawą i z powrotem, przy czym czasami też zanika...
Szlak rowerowy w Małych Swornegaciach; tu także jako chodnik i przystanek autobusowy
Małe Swornegacie; z lewej znowu na prawą...
...i z prawej na lewą
Małe Swornegacie; jest szlak rowerowy, a co z piechurami?
Małe Swornegacie
Małe Swornegacie; szlak Kaszubska Marszruta nie jest ścieżką rowerową...
...bo nie ma dwóch metrów szerokości
Małe Swornegacie; kamienie i piesi na trasie powodują, że czasami bezpieczniej jest poprowadzić rower...
Urokliwy fragment Kaszubskiej Marszruty pomiędzy Małymi Swornegaciami a Chocińskim Młynem
Chociński Młyn; oznaczenia drogowe dają dużo do myślenia...
Chociński Młyn; zakaz poruszania się rowerami po szosie uderza w posiadaczy rowerów szosowych
Chociński Młyn; zakaz poruszania się rowerami po szosie uderza w posiadaczy rowerów szosowych
Chociński Młyn; szlak rowerowy cykliści muszą dzielić z pieszymi
Trasa od Chocińskiego Młyna do Kopernicy jest najprzyjemniejsza i najwygodniejsza dla rowerzystów
Trasa od Chocińskiego Młyna do Kopernicy jest najprzyjemniejsza i najwygodniejsza dla rowerzystów
Most na Brdzie; w tej części Kaszubskiej Marszrutu (zachodnia część trasy) oznakowanie szlaku jest dość skąpe...
Trasa z Kopernicy do Wolności
Okolice Wolności
Okolice Wolności
Okolice Wolności; ten znak wyprowadza nas w pole...
...a dokładnie na łąkę, na której wykazać się trzeba nie lada sprawnością fizyczną i wytrzymałością ;-/
Rower rowerowi nie równy...

Drukuj treść

Zobacz archiwum