Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2014-09-18 Akcja solidarnościowa pod rosyjskim konsulatem

Zapraszamy na akcję solidarnościową z represjonowanymi przez rosyjskie władze działaczami ekologicznymi z organizacji Ekoobrona. Za uniemożliwienie realizacji szkodliwych dla środowiska i ludzi inwestycji w Obwodzie Kaliningradzkim, działacze stowarzyszenia zostali zaklasyfikowani przez reżim Putina jako „obcy agenci”. Nałożono na nich dotkliwe kary finansowe. Podczas sobotniej pikiety pod rosyjskim konsulatem w Gdańsku głos zabierze m.in. Vladimir Slivyak, jeden z liderów Ekoobrony, który zaprezentuje zgromadzonym niełatwą sytuację organizacji pozarządowych w Rosji.

Gdańsk (Wrzeszcz), Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej,  ul. Stefana Batorego 15, dnia 20 września (sobota), godz. 16:00

Dnia 8.09 sąd w Kaliningradzie ukarał rosyjską organizację ekologiczną Экозащита! (pol. Ekoobrona!) grzywną w wysokości 300 tysięcy rubli za odmowę dobrowolnego zarejestrowania się tejże organizacji jako „obcego agenta”. Rosyjscy ekolodzy nie uważają się za agentów i zapowiadają dążenie do unieważnienia wyroku sądu.

- Sprzeciw wobec budowy Bałtyckiej Elektrowni Atomowej oraz inne działania Ekoobrony ukierunkowane są wyłącznie na ochronę ekologicznych praw obywateli. Nie jesteśmy czyimikolwiek „agentami” i działamy w ramach samodzielnie podejmowanych decyzji. Z całą pewnością zaskarżymy orzeczenie sądu. Odmawiamy stosowania przepisów o „obcych agentach”, ponieważ jest to narzędzie represyjne, powołane z myślą o krępowaniu praw obywateli Federacji Rosyjskiej. Przestrzeganie owego przepisu bowiem oznaczałoby akceptację kursu rządu nastawionego na atak na wolności obywatelskie. Obywatelskie nieposłuszeństwo występuje tu jako jedyna stosowna reakcja zwrotna – oznajmili działacze Ekoobrony w wydanym oświadczeniu.


Wyrok sądu w Kaliningradzie zapadł na podstawie art. 19.34 rosyjskiego Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie wszczętej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej. Zarzucane ekologom przewinienie polega na tym, iż organizacja nie zarejestrowała się dobrowolnie w charakterze „obcego agenta”.

Przypomnijmy, 21 lipca br. Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej wpisało Ekoobronę do rejestru „obcych agentów”, w którym figuruje jako jedyna organizacja ekologiczna (obok m.in. kilku organizacji zajmujących się obroną praw człowieka). Z oficjalnej odpowiedzi rosyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości na zapytanie o dodanie stowarzyszenia do ww. rejestru wynika, iż jako powód posłużyła działalność skierowana przeciwko budowie Bałtyckiej Elektrowni Atomowej w Obwodzie Kaliningradzkim oraz kampania organizacji na rzecz ratyfikacji przez Rosję Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Akcje ekologów przyczyniły się do tego, że szereg banków europejskich odmówił inwestowania w projekt budowy elektrowni jądrowej, w konsekwencji czego w środku roku 2013 budowa została wstrzymana.

Na początku roku 2013 Ekoobrona razem z organizacjami angażującymi się w obronę praw człowieka skierowała skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie ustawy o „obcych agentach”. Podanie na razie nie zostało rozpatrzone.

Ustawodawstwo dotyczące „obcych agentów” zostało wprowadzone w Rosji w 2012 roku po fali krytyki nieprawidłowości stwierdzonych podczas ostatnich wyborów prezydenckich. Organizacje pozarządowe zostały uznane przez władze za odgrywające istotną rolę w monitorowaniu wyborów, zbieraniu przypadków manipulacji i informowaniu o tym opinii publicznej. Prawo dotyczące zwalczania „obcych agentów” uderza w organizacje pozarządowe otrzymujące wsparcie zza granicy. Z powodu sytuacji gospodarczo-politycznej w Rosji działalność krytyczna wobec władzy często zależy od wsparcia ze strony ruchów i organizacji zagranicznych.

- Od blisko dwóch lat współpracujemy z Ekoobroną z Obwodu Kaliningradzkiego w ramach transgranicznego projektu szkoleniowego dla trenerów edukacji ekologicznej. W organizacji tej działają bardzo wrażliwi i zaangażowani ludzie, dla których ochrona środowiska jest istotną sprawą. Teraz, kiedy mają kłopoty, zamierzamy wesprzeć ich i okazać swoją solidarność – oświadczył Radosław Sawicki, działacz Stowarzyszenia Ekologiczno – Kulturalnego „Wspólna Ziemia” z Chojnic, jeden z organizatorów sobotniej pikiety.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących represji władz wobec działaczy pozarządowych w Rosji znajduje się na profilu Facebook organizacji Ekoobrona:
https://www.facebook.com/ecodefense.russia

.

 

 

Kontakt w Polsce: 660 040 248 (Radosław Sawicki)

 


 


Fotogaleria:

Drukuj treść

Zobacz archiwum