Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Sumienie Czarnej Owcy - blog Radka Sawickiego

Powrót

2012-02-08 Grupa inicjatywna ChROP

Lokalnych działaczy organizacji pozarządowych serdecznie zapraszam do współtworzenia Chojnickiej Rady Organizacji Pozarządowych. Spotkanie grupy inicjatywnej odbędzie się w najbliższy poniedziałek w chojnickiej Herbaciarni Kredenz.

Od listopada 2011 roku jestem członkiem Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, wybranym głosami kilku organizacji z terenu powiatu chojnickiego jako reprezentant NGO-sów z tegoż powiatu. PROP został powołany, by wspierać w działalności i reprezentować na zewnątrz pomorskie organizacje pozarządowe. Członkami PROP-u są na ogół delegaci wybrani w Powiatowych Radach Organizacji Pozarządowych. Nasz powiat jest jednym z nielicznych w województwie pomorskim, gdzie nie działa lokalna rada organizacji pozarządowych. Czas to zmienić!

Zapraszam działaczy organizacji z powiatu chojnickiego do współtworzenia grupy inicjatywnej na rzecz powołania Chojnickiej Rady Organizacji Pozarządowych. Celem grupy będzie przygotowanie spotkania założycielskiego CHROP, opracowanie roboczych wersji dokumentów – głównie statutu – oraz wstępne wytyczenie najpilniejszych zadań dla CHROP. Osobiście, w obliczu moich doświadczeń z lokalnymi samorządami, za priorytetowe uważam podjęcie działań w celu "ucywilizowania" systemu przyznawania grantów w ramach otwartych konkursów ofert; ważne jest także polepszenie przepływu informacji pomiędzy samorządami a NGO-sami, wypracowanie zadowalającego systemu konsultacji społecznych oraz informowanie i szkolenie działaczy społecznych w zakresie skutecznego wykorzystywania narzędzi, jakimi dysponować w swej pracy mogą organizacje (prawne, ekonomiczne, w zakresie komunikacji).

Spotkanie proponuję odbyć w chojnickiej Herbaciarni Kredenz (ul. 31 Stycznia, obok Fosy i Bramy Człuchowskiej) w najbliższy poniedziałek, 13.02.2012, o godzinie 16:30. Proszę o potwierdzenie udziału (tel. 660040248, e-mail: info@wspolnaziemia.org). Proszę także o poinformowanie o spotkaniu innych działaczy społecznych z terenu powiatu chojnickiego, potencjalnie zainteresowanych udziałem w pracy grupy inicjatywnej na rzecz powołania Chojnickiej Rady Organizacji Pozarządowych.


Fotogaleria:

Drukuj treść

Zobacz archiwum