Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Sumienie Czarnej Owcy - blog Radka Sawickiego

Powrót

2013-05-22 Zagłuszanie jest dialogiem!

W dniu wczorajszym (21.05) sędzia Sądu Rejonowego w Chojnicach, Tomasz Biernikowicz, wydał wyrok uniewinniający burmistrza Chojnic Arseniusza Finstera w sprawie o zakłócanie przez niego zgromadzenia przeciwników prywatyzacji przedszkola, które miało miejsce we wrześniu 2011 na płycie Starego Rynku w Chojnicach. Protest organizowało wówczas stowarzyszenie "Wspólna Ziemia" wraz z innymi organizacjami społecznymi.

Sędzia uznał między innymi, że wystąpienie burmistrza także było realizacją konstytucyjnego prawa do wolności wyrażania swoich poglądów. Stwierdzenie takie, podobnie jak wiele innych wygłoszonych przez sędziego Biernikowicza, uznać można za groteskowe w obliczu faktu, że burmistrz występował jako urzędnik miejski, a nie jako obywatel. A także wobec faktu, że swoje wolności artykułował przy użyciu miejskiego (publicznego) nagłośnienia, które obsługiwał pracownik Chojnickiego Domu Kultury. Burmistrz nie zgłosił chęci organizacji swojego zgromadzenia zgodnie z ustawą o zgromadzeniach, a jedynie powiadomił policję, że zamierza występować na Rynku w czasie trwania protestu. Nasuwa się tu skojarzenie ze słynnym cytatem z "Folwarku zwierzęcego" Georga Orwella, mówiącym o tym, że są równi i równiejsi. Burmistrz najwyraźniej jest obywatelem równiejszym od innych!

Stowarzyszenie "Wspólna Ziemia" zamierza złożyć apelację do Sądu Okręgowego w Słupsku, bowiem wydany w dniu wczorajszym wyrok chojnickiego sądu uważamy za niesprawiedliwy i tworzący niebezpieczny precedens. Decyzja sądu wraz z przedstawionym uzasadnieniem powodują, że de facto obywatelom Chojnic odebrana została możliwość swobodnego wypowiadania się w przestrzeni publicznej, co jest konstytucyjnie zagwarantowanym prawem każdego obywatela. W świetle wydanego wczoraj wyroku sądu spodziewać możemy się burmistrza Chojnic lub innych miejskich urzędników ze sprzętem nagłaśniającym i wolą komentowania na każdym festynie, wiecu, pikniku, pikiecie, koncercie czy też innym zgromadzeniu lub imprezie. Jest to niedopuszczalne, dlatego podejmiemy wszelkie możliwe kroki prawne, by zachowanie burmistrza Arseniusza Finstera z września 2011 roku uznane zostało przez Temidę za nielegalne oraz by burmistrz poniósł karę za zagłuszanie i zakłócanie protestu.

Wracając do ponurych wizji Georga Orwella i cytatów z jego twórczości warto także przypomnieć następujący, zaczerpnięty z powieści "Rok 1984":

Wojna jest pokojem.Wolność jest niewolnictwem.Niewiedza jest siłą.

Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster mógłby podpowiedzieć pisarzowi kolejne hasło, które doskonale pasowałoby do skreślonej przez niego ponurej wizji, zaś które stało się wczoraj legalną praktyką w mieście Chojnice:

Zagłuszanie jest dialogiem!


Fotogaleria:

Drukuj treść

Zobacz archiwum