Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Sumienie Czarnej Owcy - blog Radka Sawickiego

Powrót

2014-08-25 Miasto zleca nie wiadomo co

Na sześć miesięcy, począwszy od lipca, Urząd Miejski w Chojnicach zlecił p. Januszowi Kuriacie nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Zlecenie warte jest 10.800 zł; miesięczne wynagrodzenie dla nadzorcy wynosi 1800 zł. W zawartej przez strony umowie zleceniu nie określono na czym polegać ma nadzór.

Po upublicznieniu przez stowarzyszenie Projekt Chojnicka Samorządność rejestru umów zawieranych przez Urząd Miejski w Chojnicach zwróciłem sie do Ratusza z żądaniem przesłania kopii umowy z wykonawcą zlecenia nr 129/2014. Dzisiaj otrzymałem skan umowy z dnia 1.07.2014 roku, który załączam pod postem. Umowa w sposób bardzo lapidarny określa na czym polega zlecenie: Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy do: Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Koniec. Kropka. Nie określono na czym polegać ma nadzór, jaki jest zakres obowiązków p. Janusza Kuriaty, ile osób będzie mu podlegało; nie określono nawet czy nadzorowanie dotyczy tylko pracowników zatrudnionych w mieście Chojnice czy też może w całej Polsce lub województwie pomorskim!

A co w temacie podobnych zleceń i nadzorów ma do powiedzenia Wujek Google? Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej bardzo szczegółowo określił zakres podobnego zlecenia: Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru prac wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ramach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej prac interwencyjnych lub robót publicznych na podstawie umów zawieranych w tym zakresie przez Zamawiającego. Pełniony nadzór polega na: dostarczeniu narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania wszelkich prac porządkowych oraz worków na śmieci, zapewnieniu w ciągu dnia pracy środków transportu celem przetransportowania pracowników do wykonania prac, zapewnieniu środków transportu do wywozu urobku pracowniczego ziemia, krzaki, nieczystości, pokryciu kosztów transportu ww. urobku wraz z kosztem ich umieszczenia na wysypisku śmieci, zapewnieniu zaplecza socjalnego, środków ochrony osobistej i wypełnieniu obowiązków wynikających z BHP, prowadzeniu list obecności pracowników oraz ewidencji wykonywanych każdego dnia robót, ustalonych przez Zamawiającego, sprawowaniu bezpośredniego dozoru wykonywanych prac.

To jeden z wielu znalezionych w Internecie przykładów, gdzie samorządy wykazują staranność i zachowują wymagane prawem i logiką zasady przy konstruowaniu umów. Umowa zlecenie zawarta przez Urząd Miejski w Chojnicach wygląda jakby służyć miała tylko i wyłącznie jako od niechcenia przygotowana podkładka do wyprowadzenia 10.800 zł z miejskiego budżetu.


Fotogaleria:
Pliki do pobrania:
umowa na nadzór bezrobotnych (404 kB)

Drukuj treść

Zobacz archiwum