Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Sumienie Czarnej Owcy - blog Radka Sawickiego

Powrót

2015-11-30 Radny Janowski & ZGM

Mirosław Janowski, radny i przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach, od wielu lat świadczy usługi budowlane dla chojnickiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Firma radnego wygrywa przetargi na prace w branży sanitarnej, zaś bydgoska spółka, w której Radzie Nadzorczej zasiada Janowski, dostaje zlecenia ogólnobudowlane.

Pod tym linkiem znajduje się informacja ze stycznia 2015 roku o wyborze ofert na "wykonywanie  drobnych i awaryjnych robót remontowo-budowlanych o wartości nie przekraczającej 30.000 euro w budynkach zamieszkałych, administrowanych i zarządzanych przez Spółkę, na terenie miasta Chojnice." Po kliknięciu w napis ogłoszenie na dole postu zostaniemy przekierowani do pliku z wynikiem przetargu. Wśród wybranych przez ZGM firm znajdziemy tam też zakład instalatorski Mirosława Janowskiego. Podobnie było w latach 2014, 2013, 2012, 2011, 2010. Za każdym razem radny otrzymywał zlecenie. Dalej wstecz nie chciało mi się już szukać. Dla wytrwałych podaję link do archiwum przetargów ZGM w Chojnicach.

Mirosław Janowski jest też członkiem Rady Nadzorczej spółki Grupa Firm Instalatorskich z Bydgoszczy. Pod tym linkiem znajduje się potwierdzająca to informacja z Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka ta w czerwcu tego roku otrzymała - po wygranym przetargu - zlecenie na przebudowę i remont budynku należącego do ZGM przy Pl. Jagiellońskim 11 (za kwotę 225 849,42 zł).

Czy wykonywanie przez firmę prowadzoną przez członka Rady Miejskiej usług dla spółki, której właścicielem w 100% jest Miasto Chojnice, nie stanowi naruszenia prawa? Uważam, że tak właśnie jest i że opisany powyżej preceder skutkować powinien wygaszeniem mandatu radnego Mirosława Janowskiego. Wskazują na to cytowane poniżej artykuły ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku:

Art.24d. Wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Art.24f.1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Dla wielu podobnych przypadków istnieje bogate orzecznictwo, zarówno poszczególnych Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Lektura orzeczeń nie pozostawia wątpliwości, że radny Janowski naruszył postanowienia ustawy o samorządzie gminnym i powinien uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach zostać pozbawiony mandatu radnego.


Fotogaleria:
radny Mirosław Janowski / www.komitet.finster.pl
wyciąg z KRS dotyczący władz Grupy Firm Instalacyjnych Sp. z o.o.

Drukuj treść

Zobacz archiwum